INICI

Culte  |  Capella de Música

Capella de Música


CAPELLA DE MÚSICA DE LA CATEDRAL DE GIRONA

És el cor de cantors que en les celebracions solemnes de la Catedral té cura del Cant.
Format per vuit veus: dues sopranos, dues contralts, dos tenors i dos baixos.
Dirigeix la Capella Mn. Frederic Pujol, que també és l'organista de la Catedral.

Tel: 972 209 840 - Fax 972 220 38

Capella de Música de la Catedral

La Capella de Música de la Catedral de Girona, es l’agrupació musical amb més

historia de la ciutat, i una de les més antigues del país. Te els seus orígens el 1474 per

iniciativa del bisbe Joan Margarit, però no adoptà una estructura consolidada amb una

configuració de veus semblant a l’actual fins el 1621, iniciativa impulsada pel bisbe

Pere de Montcada. Aquest conjunt musical ha anat desenvolupant la seva activitat fent

historia al costat de la Seu Gironina al llarg dels segles. Sempre havia gaudit d’una

continuïtat gracies al suport del capítol i a mecenatges particulars, així com el sacrifici

dels propis components en circumstàncies atípiques durant conflictes bèl·lics, i famoses

gestes.

També es aquesta agrupació gironina la que ha tingut al seu capdavant al llarg de

tots aquests segles les personalitats mes rellevants del mont musical de casa nostre, els

exemples més rellevants des quals son: Francesc Soler, Josep Gaz, Millans, Gònima,

Juncà o Balius entre molts d’altres. Aquests compositors juntament amb obres que

circulaven a l’època han nodrit l’arxiu musical de la institució col·locant-lo a un

primaríssim ordre.

La Capella de Musica de la Catedral de Girona ha gaudit tal com ja s’ha dit d’una

continuïtat sorprenent, no fou fins al segle XX dins una inestabilitat característica de la

primera meitat d’aquest segle, que el capítol decidí que en lloc de mantenir la Capella,

podia assumir les funcions musicals d’aquesta, el cor de nois del Seminari de Girona ja

existent. I així s’interrompé una llarga tradició a la nostre Seu. El cor del Seminari

assumí la responsabilitat musical en la litúrgia de la catedral, fins que aquesta institució

també es trobà en franca crisi, i així desaparegué del tot la musica coral en les funcions

religioses. Les solemnitats i els oficis, continuaren tenint musica d’orgue, amb

organistes de la talla de Francesc Civil i d’altres. Però la veu humana en formació coral

havia desaparegut del tot.

Fou el 1996 quan l'aleshores organista, Mn. Frederic Pujol, recolzat per el capítol

de canonges, restaurà la capella en la seva configuració original de octet coral i orgue,

recuperant la musica coral en les celebracions litúrgiques, i així segueix fins al dia

d’avui, amb Mn. Frederic Pujol al capdavant.

La Capella de Musica de la Catedral de Girona, formada actualment per vuit

membres repartits en les quatre cordes corals i el fundador organista i mestre de capella,

es dedica a la musica sacra de tots els temps posada al servei de la litúrgia de la nostre

catedral, acompanyant les celebracions com a principal objectiu i a l’activitat

concertística com a complement.

Actualment formen part de la Capella els següents cantaires:

Sopranos: Vera Krasnoperova

Contralts: Glòria Sancho, Elara Pi,  Marta Sancho, Anya Bobrik

Tenors: Hanníbal Climent

Baixos: Uriel Guerrero, Narcís Arnau


Biografia del canonge organista i mestre de capella

Mn. Frederic Pujol i Tarrés, va néixer a Vilanova de la Muga (Alt Empordà) el 24

de desembre de 1939. Fou ordenat sacerdot el 7 de juliol de 1963.

L’any 1965 obté el Diploma de Professor de Música al Conservatori Superior de

Música del Liceu de Barcelona, i el 1968 el de Professor de Piano.

A l’octubre de 1969 va a Roma a ampliar estudis al “Pontificio Istituto di Musica

Sacra”. Durant sis anys, fins el juny de 1975 es perfecciona en els camps del Cant

Gregorià, Harmonia, Contrapunt, Fuga, Composició, Musicologia, Direcció Polifònica i

Orgue, amb professors de gran vàlua com Domenico Bartolucci, director de la Capella

Sixtina, Armando Renzi, director de la Capella Giulia, Vieri Tossatti, compositor i

director d’orquestra, Erich Arnd, organista titular de la basílica de Sant Pere del Vaticà,

entre altres. En acabar els estudis obté els títols de Llicenciatura en Cant Gregorià, en

Música Sagrada i en Musicologia, Mestre de Composició i Diploma d’Organista

Litúrgic.

De retorn de Roma dirigeix durant dotze anys la Coral “Croscat” d’Olot, i des del

1976 és el director de la Coral “Retorn Planenc” de Les Planes d’Hostoles.

Els anys 1979 i 1995 pren part com a director musical en les Trobades

d’Animadors de Cant per a la Litúrgia, a Montserrat.

És vocal del Secretariat Diocesà de Pastoral Litúrgica i de la Comissió

Interdiocesana de Música de la Tarraconense.

Ha compost moltes obres corals, sis sardanes per a cobla, molts cants per a la

Litúrgia, i Goigs.

Des de l’octubre de 1989 és Canonge Organista i Mestre de Capella de la

Catedral de Girona, i responsable del cant en les celebracions de la Catedral.

Ha publicat:
“Catàleg de les obres de Mn. Lluís Romeu” Vic, 1974,
“Vers Vós venen els pobles”, cants per a la Litúrgia, Les Planes d’Hostoles 1980,
“Salms Responsorials dels Diumenges i Festes, Any C” Girona 2006,
“Salms Responsorials dels Diumenges, Any A” Girona 2007 i
“Salms Responsorials dels Diumenges, Any B” Girona 2008