INICI

Culte  |  MEMÒRIA DE LES ACTIVITATS DE LA CATEDRAL 2017

MEMÒRIA DE LES ACTIVITATS DE LA CATEDRAL 2017

MEMÒRIA DE LES ACTIVITATS DE LA CATEDRAL 2017

CATEDRAL DE GIRONA 

Memòria 2017

 

CATEDRAL DE GIRONA Memòria 2017

1. CELEBRACIONS LITÚRGIQUES I ATENCIÓ PASTORAL

1.1. La Catedral, lloc de culte

Les festes i els esdeveniments diocesans més importants es celebren a la Catedral presidits pel Bisbe, amb el Capítol de Canonges i altres preveres i amb nombrosa concurrència de fidels.
Cada dia es celebra a les 9 del matí la Litúrgia de les Hores i la Missa Conventual.

Les Vigílies dels diumenges i festes es celebra l'Eucaristia a les 6 de la tarda.
Els diumenges a les 10'30 el capítol de la Catedral recita l'Ofici diví i a les 11 celebra la Missa Major Conventual.

1.2. Les celebracions litúrgiques més significatives de l’any 2017:

Vam iniciar l’any amb la celebració de la Solemnitat de Santa Maria, Mare de Déu.
- La diada de Reis el Sr. Bisbe Francesc Pardo presidí l'Eucaristia de la Solemnitat de l'Epifania del Senyor.
- El dia 2 de febrer, Festa de la Candelera, es feu la benedicció de les Candeles, la processó i es celebrà l'Eucaristia pròpia de la Festa.
- El 13 de febrer la Missa Conventual prengueren possessió els dous nous canonges nomenats recentment: Mn. Josep Gispert i Molina i Mn. Joan Amich i Raurich.
- El dia 1 de març, DIMECRES DE CENDRA, iniciàvem la Quaresma amb la Litúrgia de les Hores i tot seguit la Missa Conventual amb la benedicció i imposició de la cendra.
- El 5 de març, DIUMENGE I DE QUARESMA, a les 16.30 h. va tenir lloc el Viacrucis a Les Creus, que es fa cada diumenge durant la Quaresma. - A la tarda, a les 17.30 h., presidits pel Bisbe Francesc, tingué lloc el Ritus de l'ELECCIÓ dels 15 Catecúmens del nostre bisbat que es preparen per a rebre el Baptisme per Pasqua.
- El dia 2 d’abril, cinquè Diumenge de Quaresma, a les 17.30 h. es féu el Viacrucis a l'interior de la Catedral, com és costum, amb la participació de les Confraries de Setmana Santa de Girona.

 

SETMANA SANTA.
- El Diumenge de Rams, 9 d’abril, el bisbe Francesc beneí les Palmes a les 11 del matí a la plaça dels Apòstols presidint també la processó i l'Eucaristia a la Catedral de Girona. - El dia 10 d’abril, dilluns sant, tingué lloc el Capítol Pasqual.
- Dimarts sant, 11 d’abril, a les cinc de la tarda, a la Catedral, el bisbe Francesc va presidir la Missa del Crisma. En aquesta celebració es van commemorar els 50 anys de ministeri sacerdotal de Mn. Rossend Darnés, del P. Anton M. Vilarrúbies i del P. Jordi Tarrés (claretians) i els 25 anys de Mn. Albert Barceló (de la Prelatura).
- A les set de la tarda del Dijous Sant, 13 d’abril, el bisbe Francesc ha presidit la celebració de l'Eucaristia de la Cena del Senyor, amb el lavatori dels peus i la processó eucarística final.
- El Divendres Sant, 14 d’abril, el bisbe Francesc va presidir a les 11 del matí la Litúrgia de les Hores a la Catedral i a les 5 de la tarda la celebració litúrgica de la Passió del Senyor. A les 9 de la nit el bisbe va presidir la Processó del Sant Enterrament. Com cada any van ser molts els fidels que es van reunir al llarg del recorregut i que es van fer presents a l'arribada a les escales de la Catedral, per escoltar les paraules del Bisbe i cantar el Crec en un Déu.
- El dia 15, Dissabte Sant, també a les 11 h. es celebrà la Litúrgia de les Hores a la capella conventual. A la nit, a les 23 h. amb la benedicció del foc nou, al Claustre, s'inicià la Solemne Vetlla Pasqual, que dóna inici al Temps de Pasqua.
- El DIUMENGE DE PASQUA, 16 d’abril, al matí el nostre Bisbe Francesc presidí la Solemne Missa del Dia de Pasqua, i impartí la Benedicció Apostòlica amb el do de la indulgència plenària.
- El dia 23 d’abril, Diumenge II de Pasqua o de la Divina Misericòrdia, a la Solemne Missa Major Conventual, a les 6 de la tarda, hi hagué la Celebració dels Sagraments de la Iniciació Cristiana amb el Baptisme dels Adults dels catecúmens que s’havien preparat. Presidí la celebració el Bisbe Francesc.
- El dissabte 29 d’abril a les 5 de la tarda hi hagué la Celebració de l'Eucaristia amb l'assistència dels membres de la Confraria de Sant Jordi i Reial Estament del Principat de Girona. Tot seguit celebraren el seu Capítol anual, amb la incorporació dels nous confrares.

 

- El dia 6 de maig tingué lloc la Beatificació dels set Missioners del Sagrat Cor de Jesús, màrtirs de Canet de Mar, assassinats el 1936 a Serinyà. Presidí la celebració el Cardenal Angelo Amato, prefecte de la Congregació per a la Causa dels Sants, acompanyat del nostre bisbe Francesc i d’un bon nombre de bisbes i preveres, entre ells el provincial dels Missioners del Sagrat Cor, i una gran concurrència de fidels.

- El dia 7 de maig el Bisbe confirmà diversos joves de l’escola Bell-lloc del Pla.
- El diumenge, dia 21 de maig, tingué lloc l’ordenació diaconal de Mn. Dagoberto Rojas. - El dia 28 de maig, el Bisbe confirmà una trentena de joves de les parròquies de Girona i Salt.
- El dia 3 de juny diverses noies de l’escola Les Alzines van ser confirmades pel Bisbe. - El diumenge de la Pentecosta, 4 de juny, a la Solemne Missa Conventual, celebrada a la tarda, va tenir lloc la Confirmació d’adults. Uns cinquanta adults van ser confirmats pel bisbe Francesc.
- El dia 8 de juny, Festa de Jesucrist, gran Sacerdot per sempre, s’aplegaren a Girona, en la trobada anual, els canonges de les seus catalanes. Una trentena de canonges van celebrar l’Eucaristia, presidits pel nostre bisbe Francesc, a la Catedral, i van compartir una jornada fraternal. Abans, a la Basílica de sant Feliu, van poder escoltar el Dr. Jaume de Puig i Oliver que els va parlar del Concili de Girona de l’any 517, en complir- se’n el 1500 aniversari.
- El diumenge 18 de juny la Catedral va acollir la celebració del Corpus Christi. Al matí es va celebrar a la capella conventual la Litúrgia de les Hores. A les set de la tarda, presidits pel Sr. Bisbe, va tenir lloc la Solemne Missa Major, que va precedir la Processó del Santíssim que va arribar fins a la Basílica Parroquial de Sant Feliu, on es va fer una pregària d'adoració.
- El 10 de juliol hem celebrat la Missa Exequial en l’aniversari de la mort del canonge Mn. Vicenç M. Capdevila i Montaner, presidida pel Bisbe Francesc.
- El dia 1 d'agost, SOLEMNITAT DE SANT FELIU, MÀRTIR. Hi hagué a les 18’30h. la Solemne Missa Major a la Basílica de SANT FELIU de Girona, presidida pel nostre bisbe Francesc i concelebrada pel Capítol de la Catedral i altres preveres.
- El 15 d’agost, Solemnitat de L’ASSUMPCIÓ DE LA MARE DE DÉU, a les 10'15 es recità la Litúrgia de les Hores i a les 11 h. es celebrà la Solemne Missa Major Conventual

presidida pel Bisbe Mons. Francesc Pardo i Artigas i tot seguit s'anà, com és costum, en processó fins a la Capella de l’Esperança on es cantà la SALVE davant el «Llit de la Mare de Déu».
- També un any més, el dia 8 de setembre, en la Festa del Naixement de la Verge Maria, es celebrà al Claustre de la nostra Catedral la Festa de la Mare de Déu de Gràcia i de Bell-Ull. A les 19 h. cantàrem les Vespres i tot seguit la Solemne Missa Major Conventual. Després, hi hagué la benedicció de les herbes aromàtiques i el cant dels Goigs.

- El 14 de setembre, Festa de l’Exaltació de la santa Creu hi hagué la Missa Conventual i després la Benedicció del terme amb la Vera Creu.
- El dia 21 de setembre, presidits pel sr. Bisbe, s’ha celebrat el 979è aniversari de la Dedicació de la Catedral de Girona amb la Missa Conventual.

- El dia 15 d’octubre, el sr. Bisbe va ordenar de prevere el diaca Mn. Miquel Calsina i Buscà,
- El dia, 19 d’octubre, es va complir el nove aniversari de l'ordenació episcopal del nostre bisbe Francesc. Per aquest motiu va presidir al matí la Litúrgia de les Hores i la Missa Conventual.

- El diumenge 29 d'octubre, Solemnitat de SANT NARCÍS, BISBE I MÀRTIR, Patró de la Ciutat i de la Diòcesi de Girona, a les 10 h. recitàrem la Litúrgia de les Hores a la capella conventual de la Catedral i a les 11 h. celebràrem joiosament la Solemne Missa Major a la BASÍLICA de Sant FELIU de Girona. Fou presidida pel nostre bisbe Francesc, i concelebrada pel bisbe emèrit Carles Soler i nombrosos preveres. Els cants anaren a càrrec de les Corals de Girona i la participació de l’Escolania de sant Feliu.

- El dia 1 de novembre, Solemnitat de TOTS SANTS celebràrem la Solemne Missa Major Conventual.
- El dia 2, Commemoració de tots els fidels difunts celebràrem la Litúrgia de les Hores i la Missa Conventual.

- El dia 8 de desembre, Solemnitat de la CONCEPCIÓ IMMACULADA DE SANTA MARIA, VERGE (Festa de la Puríssima) hi hagué la Solemne Missa Major Conventual que fou presidida pel nostre bisbe Francesc, qui en acabar donà la Benedicció Apostòlica.

 

- El 24 de desembre, VIGÍLIA DE NADAL, a les 23.15h. iniciàrem la Festa de Nadal amb la Litúrgia de les Hores (l'Ofici de lectures o Matines) i a les 12 de la nit la Solemne MISSA DEL GALL presidida pel Bisbe Mons. Francesc Pardo i Artigas i concelebrada pel Capítol de Canonges. Després de la Missa hi hagué l'adoració del Nen Jesús, a la capella de l’Anunciació.

- El dia 25, NADAL DE NOSTRE SENYOR JESUCRIST, a les 11h. celebràrem la Solemne Missa Major Conventual presidida pel Bisbe Mons. Francesc Pardo i Artigas i concelebrada pel Capítol de Canonges. També al final hi hagué l'adoració del Nen Jesús.

1.3. Confessions

El Sagrament de la Penitència pot rebre's cada dia, a les 9 h. I el diumenges i festes, de les 10.30 a les 11h.

1.4. Altres sagraments

A la Catedral, església mare de la Diòcesi, s’hi administren habitualment tots els sagraments, especialment el BAPTISME i el MATRIMONI, lliurement per a aquells qui ho demanen.

1.4.1. Baptisme. Els Baptismes se celebren habitualment els dissabtes a les 5 de la tarda i els diumenges a les 12 del migdia. Aquest any s'han celebrat 19 baptismes d’infants i 12 d’adults.

1.4.2. Confirmació. En les quatre celebracions de la Confirmació que van tenir lloc a la nostra Catedral en el curs d’aquest any el nostre bisbe Francesc ha confirmat 204 persones.

1.4.3. Matrimoni. El Sagrament del Matrimoni es celebra a la nostra Catedral o bé els dissabtes a les 12 del migdia o a les 18.30 de la tarda o bé els diumenges a les 13. Aquest any s'han celebrat 8 casaments.

 

1.4.4. Defuncions. En el curs d’aquest any ha tingut lloc la defunció del canonge Mn. Joan Garangou, esdevinguda el 24 de juny. La Missa exequial es va celebrar a l’església de les Carmelites Descalces de Girona, d’on ell era capellà.

1.5. Capella de Música de la Catedral.

L’any 2017 han format part de la Capella els següents cantaires:

Sopranos: Vera Krasnoperova Elara Pi

Tenors: Hanníbal Climent Narcís Arnau

Contraltos: Ania Bobrik
Anna Cateura , (Glòria Sancho)

Baixos: Marc López Martin Kerslake

1.5.1. Actuacions

Mestre de Capella: Mn. Frederic Pujol

La Capella de Música de la Catedral està formada per un octet vocal de veus solistes: dos sopranos, dos contralts, dos tenors i dos baixos, dirigits per Mn. Frederic Pujol, que a la vegada és canonge organista.
La seva funció és animar els cants en les celebracions litúrgiques més importants que tenen lloc a la catedral.

Aquest any han tingut 28 actuacions: 6 de gener, Diada de Reis

5 de març, I Diumenge Quaresma: Ritus Elecció dels Catecúmens
2 d’abril, participació al XIé Concert de Música Sacra a Palau-sacosta
9 d’abril, Diumenge de Rams
11 d’abril, Missa Crismal
13 d’abril, Dijous Sant
14 d’abril, Divendres Sant
15 d’abril, Vetlla Pasqual
16 d’abril, Diumenge de Pasqua
23 d’abril, Diumenge II de Pasqua, Baptisme d’Adults
29 d’abril, Celebració Eucaristia, Confraria de Sant Jordi i Reial Estament

6 de maig, Beatificació Màrtirs del Sagrat Cor
7 de maig, Confirmació dels alumnes de Bell-lloc del Pla
21 de maig Ordenació diaconal de Mn. Dagoberto Rojas
3 de juny, Confirmació de les alumnes de Les Alzines
4 de juny, Diumenge de Pentecosta, Confirmació d’adults
8 de juny, Trobada Canonges de Catalunya
18 de juny, Solemnitat del Corpus
26 de juny, Missa de sant Jose Maria
1 d’agost Solemnitat de Sant Feliu, a la Basílica de Sant Feliu de Girona 15 d’agost, Solemnitat de l’Assumpció de la Mare de Déu
8 de setembre, Festa del Naixement de la Verge Maria, Festa de Bell-Ull 9 de setembre, missa acció de gràcies esposos Gustavo i Fernanda
17 de setembre, missa nova de Mn. Gerard Jiménez
15 d’octubre, Ordenació presbiteral de Mn. Miquel Alsina
8 de desembre, Festa de la Immaculada
24 de desembre, Missa del Gall
25 de desembre, Nadal

1.5.2. Repertori

A mes de les moltes peces de la polifonia clàssica i de les de la Litúrgia actual, aquest any s’ha interpretat:

T. L. de Victoria A. Guilmant
J. Berthier
F. Guerrero

M. Praetorius H. Eslava
O. Gjeilo
D. Bartolucci H. L. Hassler

O quam gloriosum Ave verum Misericordias Domini O crux benedicta Surrexit Dominus Jesu dulcis

Ubi caritas
O sacrum convivium Angelus ad pastores

2. ACTIVITATS DE CARÀCTER CULTURAL

2.1. Visita cultural

Durant l’any 2016 ha continuat la visita cultural conjunta a la Catedral de Girona i a la Basílica parroquial de Sant Feliu, per mitjà de l’aplicació d’una entrada única.
La visita cultural ha estat oberta cada dia, de 10 a 17.30 h, de novembre a març i de 10 a 18.30 h, d’abril a octubre excepte els mesos de juliol i agost oberta de 10 a 19:30h. Ha estat tancada la visita cultural els dies de Nadal, Cap d’Any, Reis i Diumenge de Pasqua. En les hores en que hi ha culte a la nau, només es visita el tresor i el claustre. L’entrada ha estat gratuïta el darrer dimarts de cada mes excepte els mesos de Juliol i Agost.

Les tarifes d’accés han estat les mateixes establertes a partir de l’agost del 2012: 7 € individual, amb audioguia; 5 € jubilat i estudiant, amb audioguia; 2,50 € persona els grups a partir de 10 persones acompanyats de guia oficial; 1,20 € persona els grups escolars; gratuït menors de 7 anys.

Vigent el conveni amb el Museu d’Art de Girona, s’ha ofert la possibilitat de visitar la Catedral, la Basílica parroquial de Sant Feliu i el Museu d’Art de forma conjunta. L’entrada ha estat gratuïta el darrer dimarts de cada mes excepte els mesos de Juliol i Agost. Les tarifes d’accés han estat: 10 € individual; 8 € jubilat i estudiant; 5 € grups a partir de 10 persones acompanyats de guia oficial; 3€ grups escolars; gratuït menors de 7 anys.

2.1.1. Total de visitants. El total de visitants durant el 2017 ha estat de 220.320 persones, que ha significat un 4,33 % menys que l’any 2015.
Els percentatges més significatius de l’origen dels visitants han estat: Catalunya 19,14%; França 18,35%; Estats Units 10,01%, Regne Unit 5,16%; Rússia 4,18%; Alemanya 3,63%; Holanda 3,1%; Comunitat de Madrid 3,06%; Itàlia 2,67%; Amèrica del Sud 1,83%; Japó 0,84% i Xina 0,81%.

2.1.2. Gratuïtat. S’ha concedit la gratuïtat en la visita a les persones acreditades com a nascuts o residents a la ciutat de Girona així com a a col·lectius o persones prèvia petició fonamentada: disminució psíquica o física; inserció laboral, social o escolar; grups vinculats a l’Església; convenis amb altres institucions, associacions o fundacions, grups de promoció cultural o turística, i als grups procedents de centres educatius de la diòcesi o demarcació de Girona (24.356 persones), xifra que representa un 11,05% sobre el total dels visitants de l’any.

2.1.3. Atenció als grups procedents de centres educatius.

2.1.3.1. Gratuïtat als grups educatius procedents de la diòcesi i demarcació de Girona. Durant l’any 2017 han concertat la visita lliure a la Catedral un total de 7.995 alumnes procedents de centres educatius de la demarcació i diòcesi de Girona, que havent-ho sol·licitat han obtingut la gratuïtat segons les condicions específiques vigents.

2.1.3.2. Activitats didàctiques. Durant el 2017 s’ha continuat amb l’oferta de vuit activitats didàctiques adreçades a grups d’educació primària i secundària, tres d’elles coorganitzades amb el Museu d’Art de Girona. Els grups que s’hi acullen paguen un preu per alumne que sufraga les despeses bàsiques i el cost de l’educador. Durant el 2017 han reservat i dut a terme alguna d’aquestes activitats un total de 912 alumnes procedents de centres educatius. estratègicament convenients del curs escolar.

A través de la pàgina web de la Catedral s’ofereix un material pedagògic als centres educatius, elaborat per un grup de professors de Religió.

2.1.3. Visites organitzades conjuntament amb el Museu d’Arqueologia

Des del MAC-Girona s’organitzen un seguit de visites guiades que tenen com a espais el mateix museu i la Catedral de Girona, a més del Museu d’Art de Girona i la basílica parroquial de Sant Feliu en algun dels recorreguts. Els títols de les ofertes aquest any són:

- “Símbols compartits: De la mitologia clàssica al Tapís de la Creació.”
- “Sepultures i epitafis: el retrat de la mort per a un record etern.”
- “Llums cromàtiques: De l’origen del vidre a l’alquímia dels colors”
- “Heràldiques desxifrades: jeroglífics en escuts familiars i altres blasons”

 

2.2. Catalonia Sacra

S’ha col·laborat amb les activitats organitzades per Catalonia Sacra. Enguany, el dia 11 de novembre, el doctor Joan Molina, professor de la Universitat de Girona, va realitzar una visita guiada. La temàtica central va ser la construcció de la nau catedralícia, el mobiliari litúrgic i la vinculació amb el culte.

2.3. Activitats de promoció turística

2.3.1. Accés gratuït a grups periodístics i de promoció. Com a norma general s’ha concedit la gratuïtat d’accés als operadors turístics o periodistes que han visitat la Catedral i Sant Feliu en el marc d’un viatge de prospecció, de promoció o per a la realització de reportatges de divulgació periodística o turística. Sempre demanant prèviament l’accés i el permís corresponent per a l’enregistrament d’imatges. Les peticions han vingut adreçades des del propi grup interessat, a través del Patronat de Turisme Girona-Costa Brava o de l’Àrea de Desenvolupament Local i Promoció de la Ciutat de l’Ajuntament de Girona. Han estat un total de 109 persones al llarg de l’any. En l’àmbit de la difusió turística, aquesta ha continuat amb la difusió dels fullets informatius en diverses llengües sobre la visita conjunta Catedral – Sant Feliu, als hotels de la demarcació gironina.

2.3.2. Altres accions. Igualment han continuat les col·laboracions: la reducció al preu d’entrada a la Catedral i Sant Feliu pels socis del Club Girona Cultura i Col·legi Oficial d’Òptics Optometristes i Òptiques Optometristes de Catalunya; i l’entrada gratuïta pels pelegrins del Camí de sant Jaume i els membres del Consorci per a la Normalització Lingüística de Girona.

Durant l’any s’han autoritzat 55 preses d’imatges o vídeos de la Catedral i de Sant Feliu, sigui per alguna publicació, per a l’estudi o per a la difusió turística i publicitària.

 

2.4. Restauració, conservació i difusió del patrimoni històric i artístic

2.4.1. Neteja i adequació del vitrall de la Mare de Déu de Fàtima. Es va localitzar un vitrall provinent de la Catedral al magatzem de l’empresa de vitrallers Arnezca. Es va sol·licitar la neteja del mateix i l’adequació. Un cop entregat es va dipositar al magatzem de la Catedral.

2.4.2. Restauració del sepulcre d’Elionor de Cabrera. Es va realitzar una restauració en vista de la degradació que presentava i els despreniments que patia. L’actuació, amb un cost de 4.319,70€, l’ha realitzat l’empresa 4restaura durant els mesos de desembre del 2017 i gener del 2018.

2.4.3. Inici del procés de restauració de l’Estola de Sant Narcís. S’ha entregat en dipòsit, al Instituto del Patrimonio Cultural Español, l’Estola de Sant Narcís, provinent de la basílica parroquial de Sant Feliu de Girona, per iniciar el procés de restauració.

2.4.4. Restauració de la palma del Sant Tomàs d’Aquino de Jacint Morató. Per no estar ben fixada la dita palma martirial va caure i es va despuntar, gràcies a la intervenció ja no es percep l’impacte i esquinç.

2.4.5. Restauració del panteó del cementiri

Donat que existien dos panteons en ús pels religiosos de la Catedral al cementiri municipal de Girona, un pels canonges i altre pels beneficiats, es va cedir la propietat del destinat a canonges a l’Ajuntament de Girona i es procedí a la restauració i rehabilitació del destinat a beneficiats, que amb aquesta actuació passa a satisfer l’ús de panteó conjunt dels religiosos de la Catedral.

L’actuació citada va consistir en la reparació de l’esquerda de la cúpula i recol·locació de la creu cimal, sanejar i repintar els murs, i renovar les lloses sepulcrals.

 

2.4.6. Desinsectacions.

Al llarg del 2017 s’ha continuat realitzant desinsectacions (revisions, manteniments i actuacions). Concretament: Al gener es va realitzar la segona fase de tractament químic per xilòfags a mobles; al mateix gener es va actuar de forma preventiva en la desratització, a l’abril es va repetir per control. Al març, a la capella de Sant Francesc i Sant Martí, es va omplir una bombolla de CO2 de mobles per realitzar una neteja de paràsits. Al juliol es va netejar la pols superficial i tractar químicament per xilòfags l’orgue de la Catedral. Per acabar, a l’octubre es realitzaren tractaments i inspeccions per combatre el tèrmit subterrani.

2.4.7. Préstecs per exposicions.

- Exposició “Vitralls. La llum de la catedral de Girona” al Museu d’Art de Girona. Es van cedir els fragments de vitralls Gir.F-1, Gir.F-2, Gir.F-3, Gir.F-4, Gir.F-5, Gir.F-8, Gir.F-9, Capcer llanceta a, capcer llanceta b, Gir.F-20 i Gir.F-17 durant el període d’exposició, del 14 de novembre del 2015 al 22 de maig de 2016. Enguany s’ha signat un comodat de cinc anys per mantenir les peces en l’exposició citada.

- Exposició “Fita90. El buit sobre el ple” a Casa de Cultura de Girona. Es sol·licità el “Crist Jacent” (1958), de Domènec Fita. L’exposició es celebrà del 15 de novembre de 2017 al 13 de gener de 2018.
- Exposició “El poder del pasado. 150 años de arqueología en España” al Museo Arqueológico Nacional (Madrid). Es sol·licità la peça “Arqueta d’Hixam II”. L’exposició es celebrà del 3 d’octubre de 2017 i finalitzarà l’1 d’abril de 2018.

2.4.8. Actuacions diverses en patrimoni

Es mantenen les trobades i actuacions de la Xarxa de Museus de les Comarques Gironines, destacant d’enguany el monitoratge en xarxes socials, formació en recursos educatius, tallers Som Cultura (26 de novembre) i la campanya de suport a la documentació1. Cal destacar la participació en la campanya de “Nadal al Museu”

1 S’ha destinat la subvenció donada a catalogar els vitralls medievals del presbiteri i les puntes de coixí del fons tèxtil.

 

2.4.9. Subvencions rebudes

-Subvenció de la Generalitat de Catalunya a Cultura Popular. S’ha rebut una subvenció de 2.347€ de la Generalitat de Catalunya (Departament de Cultura Popular) per celebrar la representació de la consueta de Sant Jordi.
Aquesta ajuda ha suposat el 28,3% de la despesa presentada en la sol·licitud.

-Subvenció de la Diputació de Girona. S’ha rebut una subvenció de 2757,15€ de la Diputació de Girona dins les ajudes promogudes als membres de la Xarxa de Museus. Aquesta ajuda ha suposat el 43,5% de la despesa presentada en la sol·licitud, que comportava actuacions de difusió i realització d’activitats.

Subvenció de Noves tecnologies. S’ha rebut una subvenció de 1034,48€ de la Diputació de Girona dins les ajudes destinades a renovar i adquirir material tecnològic.
Aquesta ajuda ha suposat el 100% de la despesa presentada en la sol·licitud, que comportava l’adquisició de material tecnològic.

2.4.10. Celebració del 600 aniversari de la decisió de realitzar la nau única

- Gener, 17: Sorteig de les places a concurs pel Girona10.
- Gener, 26 a 29: Dins els actes del Girona10 es va realitzar la visita guiada dramatitzada “Magna Latius” enfocada al tema de la decisió i realització de la nau de la Catedral.
- Març, 3: Conferència i exposició al Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (seu Girona).
- Abril, 23: Representació de la consueta de Sant Jordi a la nau de la Catedral. Un grup d’actors dirigits per Martí Peraferrer van representar el text medieval de l’obra de teatre religiós. Cal destacar la col·laboració de l’Ajuntament de Girona al promocionar la figura bestiari d’un drac, realitzada per Nuxu Perpinyà.

 

- Juny, 3 i 4: Trobada de gremis medievals (GRETA). Realització de tallers de fusteria, pedra, estucs, vitralls i policromia; així com una xerrada de llenguatge simbòlic a l’arquitectura gòtica a càrrec de Jorge Ariza.
- Juny, 18: Celebració del Corpus i processó amb la participació de la Fal·lera Gironina. - Juliol: Espectacle lumínic “Transfiguració de la nau” a la nau de la Catedral.

- Agost, 15: Celebració de l’Assumpció de Maria, patrona de la Catedral. Missa d’acció de gràcies. Concert d’orgue de Daniel Oyarzabal dins el 37è cicle “Els Orgues de Catalunya”.

2.5. Concerts i activitats culturals

Són diverses les activitats i concerts realitzats a la nau, claustre o escales de la catedral:
- Abril Concert Festival Strenes (escales)
- Mostra Girona Temps de Flors (escales + claustre + soterranis)

- 5 d’Abril concert del Cor The University of Bristol Chamber Choir and Orchestra - 31 de Maig concert del Cor Voces del Camino
- 9 de Juny concert del Cor Capilano University Singers
- 24 de Juny concert del Cor Bradley University Alumni Chorale

- 27 de Juny concert del Cor St Angela's Ursuline School
- 10 de Juliol concert del Cor Birkenhead School
- Juliol: Concerts del Festival Nits de Clàssica, organitzats per l’Auditori de Girona - 15 d’Agost concert del Cicle: Els orgues de Catalunya

 

3. Activitats del Capítol Catedral

Són diverses les activitats administratives del Capítol de la Catedral:

         -  Reunions capitulars mensuals.

         -  Capítol Pasqual.